Countrymusikken si historie

Hovudstilartane innanfor country

Countrymusikk vert delt inn i ulike stilartar.  Inndelinga varierer litt alt etter kva organisasjon som uttalar seg.

Her er ei amerikansk oversikt, der oppstarten til kvar einskild stilart er synleggjort.

 Kjelde:  “Country Music, a Cultural and Stylistic History”, Jocelyn R. Neal, Oxford University Press, 2013