barnas countrytreff

 
 

Trivselshagen, Sandane fredag 13.juli kl.11.00

Barna er viktig for oss i Norsk Countrytreff. Difor arrangerer vi vårt eige countrytreff for barna fredag frå kl. 11.00 til 13.30. Trivselshagen er arena for dagen, og her vil vi skape ekte festivalstemning for barn og unge!

Vi startar det heile med ein konsert i kultursalen med Blåstrå. Deretter vil det bli pølser i lange baner servert i fellesarealet. Biblioteket er ope og har countrymusikk og cowboyar som tema.  Tradisjonen tru vert det også i år vere linedancekurs, køyring med hest og kjerre og andre barnevennlege country-aktivitetar.

Barnas Countrytreff passar for barn i barnehagealder og opp til 4.klasse. Konserten og aktivitetane er gratis.

NB! Alle barnehagar i Gloppen blir invitert til å delta. Resterande billettar blir lagt ut for andre. Dette arrangementet krev påmelding på grunn av plassavgrensingar.

Reservasjon av billettar til Barnas Countrytreff  kan du gjere her.


Blågras.jpg

Blåstrå er ein bluegrasstrio som blei danna i samarbeid med  "Den Kulturelle Skolesekken" i Telemark fylkeskommune, i 2015. Dei har turnert i over 90 barnehagar på Austlandet og spelt på bluegrassfestivalar og kulturhus.

Blåstrå har skrevet morosame norske tekstar til gamle tradisjonelle bluegrass-sangar. Med banjo, gitar, kontrabass og trestemt sang, tar dei borna med ut på tur i bluegrass-verda og til deira favorittstadar!