Seminar 2015

Norsk Countrytreff, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Gloppen kommune inviterer til det årlege arrangørseminaret for dei som driv festivalar, konsertar, stemne og andre arrangement. I 2015 har vi valt ut tre tema som alle arrangørar, uavhengig av storleik, sjanger, geografisk plassering og kulturaktivitet har nytte av. Gjennom våre tre foredragshaldarar vil du kunne få førsteklasses innføring og rettleiing i høgaktuelle tema og ta med konkrete verktøy tilbake til eige arrangement.

Laurdag 7.mars kl.10.00-14.30
Trivselshagen på Sandane

Registrering frå kl.09.45

10.00-10.05: Velkommen

10.05-11.05: Lokalt sponsorarbeid v/Lene Grande

11.15-12.30:  Marknadsføring via facebook v/Vegar Sårheim

12.30-13.00:  Enkel lunsj

13.00-14.20:  Korleis skrive den gode pressemeldinga? v/Åge Avedal

14.20-14.30:  Kort oppsummering

Kursavgift: kr 150 pr. deltakar
Påmelding innan fredag 27.februar til:
nct@breim.no– Tlf 57866344 – eller du kan melde deg på her.

Last ned invitasjon her: Invitasjon_seminar2015

Påmelding til seminar

(Matalergi etc.)

Gasta Design