Lenker arrangør

Nyttige lenker for arrangørar:

Norske Konsertarrangører (NKA) vart etablert i 1982 og er konsertarrangørane sin interesse- og kompetanseorganisasjon. NKA sin visjon er Gode konsertopplevelser til alle!

NKA skal arbeide for å gje medlemsorganisasjonane eit tilbod som gjer dei i stand til å utvikle seg og vere dyktige arrangørar over tid, samt bidra til å auke profesjonaliteten i arrangørleddet.

Norske Konsertarrangører endra namn frå Norsk Rockforbund på organisasjonen sitt landsmøte i Asker 10. mai 2014.

http://www.konsertarrangor.no

 

TONO forvaltar og beskyttar rettar av opphavsrettsleg art på vegne av rettigheitseigarar i musikkverk. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annan offentleg fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører TONO disse midlane vidare til rettigheitseigarane i framførte verk. TONO legg dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samstundes som TONO sine rettigheitseigarar får eit grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

http://www.tono.no/Kunde

 

Kulturrådet gjev tilskot til kunst og kultur over heile landet, er ein pådrivar for nye kunst- og kulturprosjekt, driv utviklingsarbeid og er rådgjevar for staten i kulturspørsmål.

http://www.kulturradet.no

 

BRAK er interesseorganisasjonen for det rytmiske musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brak driv landets første regionale kompetansesenter for rytmisk musikk, og skal bidra til å betre og tilrettelegge rammebetingelsar for musikkmiljøet.

http://www.brak.no/

 

Norske festivaler vart etablert i 1997 som eit organ for samarbeid og utvikling for norske festivalar, med formål om å spreie kunnskap om medlemmane sine festivaler og profilere desse nasjonalt og internasjonalt. Nettverket er organisert som eit andelslag (samvirkeforetak) som i fellesskap er eigd av medlemsfestivalane.

http://norwayfestivals.com/nb

 

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv.

http://www.ballade.no/


Gasta Design