Country for alle!

Norsk Country Treff har som mål å presantere country musikk av høg kvalitet til eit bredt publikum. Dette er grunnen til at vi har eigne konsertar for born i barnehage- og grunnskulealder i Trivselshagen på Sandane. Vi har og eigne opplegg med underhaldning på Gloppen Sjukeheim og bufellesskapa i Hyen og på Byrkjelo.

Sjølv om det er 18 års aldersgrense på våre festivalcampingar og i serveringsområdet etter kl. 20.00, er det ingen aldersgrense framfor Hesjestauren på sjølve hovudarenaen. Dette betyr at det er mogeleg for familiar og nyte god musikk og flott stemning hos oss. Har du spørsmål om arrangementa våre er det berre å sende oss ein e-post.

Gasta Design